2016 m. balandžio 1 d. – balandžio 30 d. Kupiškio meno mokyklos mokinių kūrybos darbų paroda

 

 

Adomo Petrausko muziejus/ Uoginių amatų centras,

Uoginių km., Kupiškio rajonas

2016 m. balandžio 1 d. – balandžio 30 d.

Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks yra kurdamas. Menas yra didysis žmoniškumo pranašas daiktų pasaulyje. (Vydūnas)

 

Kupiškio meno mokyklos dailės skyrius įkurtas 1989 m. mokyklos direktorės Erikos Mackelienės iniciatyva. Per visus pagrindinio ugdymo metus dailės skyriaus mokiniai mokosi šių disciplinų: piešimo, spalvos studijos, kompozicijos, grafikos, keramikos, dailėtyros. Šiuo metu dailės skyrių lanko 68 moksleiviai iš įvairių rajono mokyklų bei gimnazijos, kuriems vadovauja dvi patyrusios, didžiulę pedagoginę patirtį sukaupusios mokytojos metodininkės Rita Laskauskienė ir Rima Kalinkienė.

Moksleiviai rengia parodas Kupiškio etnografijos muziejuje, miesto bibliotekoje, savo mokyklos patalpose, rajono mokyklose, savivaldybėje. Ruošia projektus, lanko parodas, dalyvauja edukacinėse programose. Rajono, šalies ir tarptautiniuose konkursuose dažnai tampa laureatais bei diplomantais.

Dailės skyrių lankantys moksleiviai išmoksta dailės abėcėlę ir kūrybiškai taikyti įvairias išraiškos priemones pasirinktuose dalykuose. Tai jauno žmogaus asmeninio gyvenimo kelio pradžia, nebūtinai susijusi su menine kūryba, tačiau maksimaliai atsiskleidžia kiekvieno savasis AŠ, o dailės ir meno pažinimas yra priemonė jo asmenybės tapsme.

Nuo balandžio 1 d. Adomo Petrausko muziejuje eksponuojami dailės skyriaus 1-5 klasių mokinių kūrybiniai darbai. Parodoje galima išvysti tapybos, keramikos, kompozicijos, grafikos darbus. Kviečiame apsilankyti!

2016-04-01 Indrė Samulionytės piesinys_1.jpg

Indrė Samulionytė, Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus 3 kl. mokinė, mokytoja R. Laskauskienė, 2016 m.